Telefoon: 0517-396900

Privacy

Alle bij de inschrijving verstrekte en verzamelde (gewone) persoonsgegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van dit toernooi en mogelijk voor een uitnodiging voor een volgende editie van dit toernooi. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij dat nodig is voor het uitvoeren van de reglementen van de KNLTB.

De wedstrijdresultaten zullen na de finales worden verstrekt aan de KNLTB (incl. Bondsgedelegeerde) voor verwerking. Op de website https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/ valt te lezen wat de KNLTB met de persoonsgegevens doet. 

Tijdens het toernooi worden er op en rond de tennisbanen beeldopnames gemaakt om de sfeer van het toernooi te delen met de andere deelnemers en geïnteresseerden. De beeldopnames worden, voordat ze op onze website en/of de Facebook pagina worden geplaatst, eerst kritisch beoordeeld. 

Een deelnemer kan de toernooileider altijd verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens en/of beeldopnames te verwijderen van haar website of Facebookpagina. Aan dergelijke verzoeken zal de organisatie ten alle tijde meewerken.

De toernooileiding is binnen de toernooiorganisator verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens.